Initiativ for barns rett til utdanning

Føremålet til Initiative for Children’s Right to Education (ICARE2) er å gi vanskeligstilte barn i Filippinane moglegheit til utdanning. Stiftinga arbeidar for å skaffa midlar slik at barna får dekka dei mest grunnleggjande behova og kan gå på skule.

Gjev ditt bidrag – eller bli fast givar! For 50 kr i veka (2200 kr pr. år) gir du eit barn
skuleuniform, skulemateriell, skuleprosjekt, dagleg lunsj og transport til og frå skulen i eit år.

Send ditt bidrag til: ICARE2, Heiavegen 28, 5454 Sæbøvik. Org. no. 992 934 980,
Bank: 1254.05.46698

Ditt bidrag når fram!

Det er viktig for oss at midlane skal nå fram til barna. ICARE2 er medlem i frivilligihetsregisteret og Innsamlingskontrollen – sjekk oss på:  innsamlingskontrollen.no

Infobrev:

Poster:

Brosjyrer:

logo ikt